Home
Diensten
Contact
SCHOORSTEENVEGEN
GLAZENWASSEN
SCHOONMAKEN
SCHOORSTEENVEGEN GLAZENWASSEN EN SCHOONMAKEN
SCHOORSTEENVEGEN

Laat tijdig uw schoorsteen vegen ter voorkoming van schoorsteenbrand!

Vuile schoorstenen zijn een belangrijke oorzaak van brand en bovendien komt er bij slechte trek giftige koolmonoxide uw woonkamer in. ( koolmonoxide is een dodelijk gas dat u niet kunt ruiken of proeven )
Het is verstandig om bij intensief stoken de schoorsteen van uw open haard, houtkachel en allesbrander 2x per jaar te laten vegen. Bij gaskachels voltaat eens per 1 à 2 jaar.
Een veel voorkomend misverstand is dat het pas nodig is om de schoorsteen te laten vegen aan het einde van het stookseizoen, wanneer de schoorsteen dus al een behoorlijke roet- en teeraanslag (creosoot) kan bevatten.
Weet wel, teer is een zeer licht ontvlambare substantie.
Ga preventief te werk en houdt uw schoorsteen schoon!

Beter op tijd ELTON op uw dak........

  
 
                                                          .......in plaats van de brandweer als u te lang wacht.

ELTON is een vakbekwaam schoorsteenveegbedrijf met een in de praktijk opgeleide ervaren schoorsteenveger. 

Tarief voor het vegen van schoorsteen/rookkanaal........................................................................vanaf  € 30,00

Alle werkzaamheden gaan in overleg en eventuele extra kosten van bijv. het verwijderen van vogelnesten e.d. zullen vooraf met u besproken worden.
Zo komt u nooit voor onaangename verassingen te staan!Wij informeren u ook graag over de volgende mogelijkheden:


het verwijderen van vogelnesten.
het plaatsen van een Giveg- of CE-keurmerk kap ( bevordert de trek in uw schoorsteen)
het plaatsen van een boldraadrooster om vogels uit uw schoorsteen te houden.
het reinigen van de dakgoot

Tarief voor het reinigen van dakgoten ( per meter)....................................................................................
€ 3,00

Overige tarieven zijn variabel en afhankelijk van omstandigheden ter plaatse of uw persoonlijke voorkeur.

Bij het schoorsteenvegen werken we schoon en efficiënt van binnenuit ( de haardmond ) hetgeen bij rietkappen bv. raadzaam is. Is dit niet mogelijk dan hebben we het nodige gereedschap om professioneel vanaf het dak te werken.
Uiteraard zullen wij bij verdenking op schoorsteengebreken of eventuele aanwezigheid van vogelnesten altijd het dak op gaan voor een nadere inspectie en dit met u overleggen.

U ontvangt van ons een faktuur met bedrijfsnaam en KvK nummer voor brandweer en verzekering.


Tot slot een paar belanrijke tips voor langdurig stookplezier!

laat altijd wat as achter in de haard
gebruik alleen goed gedroogd hout als brandstof
gebruik iedere keer maar een paar blokken, dus vooral niet teveel
gebruik geen behandeld hout (verf, beits, geïmpregneerd etc.)
gebruik geen multiplex, spaanplaat en oud papier
neem deze tips ook in acht bij een "allesbrander"
zorg voor een goede zuurstoftoevoer ( evt.raam op een kiertje)
plaats rook- en/of koolmonoxide melders in uw huis!